Dismenorrea: isto é o que supón unha regra dolorosa para as...

A nova lei do aborto incluirá un capítulo sobre o dereito á saúde menstrual, como unha baixa laboral por ter o período, que será de tres días

Menstruación, cada unha coa súa regra

Do poder purificador na Antigüidade ata o estigma nas sociedades patriarcais, as crenzas do período chegan aínda hoxe ás consultas de xinecoloxía

Un equipo de Santiago xa estuda as alteracións do ciclo menstrual...

Os cambios na regra parecen ser transitorios e pouco preocupantes, confirmándose como efectos adversos leves e sen repercusión na saúde

Sofocos, dor articular e sequidade: síntomas máis frecuentes na menopausia

Segundo unha enquisa, un 45,5% das mulleres tamén terían a pel máis seca e o 43,8% acusarían falta de desexo sexual

Que sabemos sobre os cambios na menstruación trala vacina da Covid-19?

A falta de información e coñecemento sobre os efectos adversos en mulleres pon de manifesto as eivas que persisten sobre a perspectiva de xénero na ciencia

Endometriose: a dor que martiriza 60.000 galegas

A doenza, causada polo crecemento do tecido endometrial fóra do útero, carece de tratamentos específicos e non se sabe con certeza cal é a súa orixe