Política de privacidade

QUE INFORMACIÓN NECESITAMOS E POR QUE?

Para garantir o traballo dos nosos servizos, a seguridade e a mellora continua, recompilamos e almacenamos a seguinte información:

Publicidade

Conta. Recompilamos certa información e enlazámola á súa conta. Isto inclúe o seu nome e enderezo de correo electrónico. Coa axuda dalgúns dos nosos servizos, obtén acceso á súa conta e a súa información a través doutros provedores de servizos. O enderezo electrónico utilizarase, ademais, como método de comunicación de avisos e newsletter.

Uso. Recompilamos información dos dispositivos que se utilizan para acceder aos nosos servizos. Isto inclúe a dirección IP, tipo de navegador e o dispositivo que utilice, a información na páxina dende a que veu ao noso sitio e números de identificación dos dispositivos. Os seus dispositivos, dependendo dos axustes, tamén poden transmitir aos nosos Servizos información sobre a localización.

Publicidade

Arquivos de cookies e outras características técnicas. Ver “Política de cookies“.

CON QUEN COMPARTIMOS A SÚA INFORMACIÓN?

Non compartimos a súa información con terceiros agás os recollidos na “Política de cookies” para o funcionamento dos nosos Servizos. Os seus datos están protexidos dos motores de procura e o contido non aparecerá no dominio público.

Outros usuarios. Os nosos servizos comparten o seu nome de usuario ao facer comentarios nos sitios mostrados.

Representantes das autoridades. Podemos proporcionar a súa información a terceiros se consideramos que é necesaria para (a) o cumprimento da lei; ( b) previr a morte de alguén ou lesións graves; ( c) evitar a fraude, mal uso do cambiador ou danar os nosos usuarios; ( g) protexer os dereitos de propiedade do Cambiador.

Gardar os seus datos e o seu manexo responsable é o noso principal obxectivo, e somos conscientes da responsabilidade relacionada. Cremos que os datos dos nosos usuarios deben garantirse cunha protección legal igual, independentemente de que se almacenen nos nosos servizos ou nos discos duros nos fogares dos propios usuarios.

COMO ALMACENAMOS A SÚA INFORMACIÓN?

Preservación da información. Almacenamos a información que vostede proporciona aos nosos Servizos, a condición de que sexa necesario, de maneira que estes servizos sexan capaces de prestarlle os seus servizos. Se elimina a súa conta, tamén imos eliminar a súa información. Pero por favor, teña en conta: (1) a eliminación desta información dos nosos servidores e do almacenamento pode atrasarse; (2) podemos gardar esta información se é necesario para o estado de dereito, a resolución de conflitos ou para o cumprimento das condicións dos nosos acordos.

ONDE ALMACENAMOS A SÚA INFORMACIÓN?

Ao redor do mundo. Para garantir o funcionamento dos nosos servizos e proporcionar os nosos servizos, almacenamos, procesamos e transmitimos información nos puntos situados en todo o mundo (entre eles fóra do seu país). Ademais, a información pódese almacenar nos dispositivos que se utilizan para acceder aos nosos servizos.

EMENDAS

Se se reestruturase a nosa empresa, participaramos nunha fusión ou adquisición, ou foramos a vender os nosos activos, a súa información pode ser transferida a outra empresa, seguindo os termos do acordo. Avisarémoslle (por exemplo, enviando un correo electrónico ao e-mail especificado na súa conta de usuario) de tales transaccións e como se pode actuar nunha situación así.

De cando en vez podemos facer cambios a esta “Política de Privacidade”. A última versión da mesma atópase dispoñible no noso sitio web. Se tales cambios limitarán seriamente os seus dereitos, será notificado adecuadamente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Ten preguntas sobre GCiencia, os nosos servizos e a privacidade? Escríbanos no formulario de contacto ou ao noso correo gciencia@gciencia.com.

Política de protección de datos

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento:

Pablo López Campos (D.N.I. 36086213H)

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

 • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
 • Xestionar o servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
 • Tratar os teus datos con fins comerciais, sempre que consentise o pertinente tratamento de datos persoais. Para darnos consentimento para enviarlle información sobre os nosos servizos, terá que marcar “Si, desexo recibir información comercial”. Pola contra, non poderemos utilizar os seus datos persoais con este fin.
 • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede.
 • Xestionar a cobranza de produtos e/ou servizos adquiridos por vostede, a través das pasarelas de pago contratadas para o efecto. A información financeira que achegue poderá ser conservada nas devanditas pasarelas a efectos de facilitar a realización de pagos recorrentes.
 • Xestionar o seu rexistro de usuario e identificalo como “usuario rexistrado” de forma que poida realizar compras sen ter que introducir os seus datos de carácter persoal de forma reiterada.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode implicar que non sexa posible xestionar o seu rexistro como usuario ou o uso de determinadas funcionalidades ou servizos dispoñibles a través da Plataforma.

O usuario (vostede) por medio de garante que os Datos Persoais proporcionados son certos e exactos e comprométese a notificar calquera cambio ou modificación dos mesmos. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies. Calquera perda ou dano causado á Plataforma, aos Responsables do Tratamento ou a calquera terceiro mediante a comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos formularios de rexistro será responsabilidade exclusiva do usuario.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao premer o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

4. DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

 • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento e a opoñerse ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos.
 • Dereito a retirar o seu consentimento.

Para o exercicio dos seus dereitos, pode cambiar as súas preferencias e datos persoais no seu perfil de usuario, ou ben realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

Ciencia Galega Industrias Creativas S.L. dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en con dirección gciencia@gciencia.com.

5. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Ciencia Galega Industrias Creativas S.L. ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.