Veterinarios, zoonoses, pandemias e sentido do humor

Malestar entre os veterinarios por unha chanza cara ao colectivo nun programa de humor da TVG

O coronavirus non é un produto de laboratorio, é unha zoonose

Unha das teorías da conspiración máis estendidas é que o SARS-CoV-2 foi creado nun laboratorio de Wuhan para provocar a caída de Occidente

Doce enfermidades que nos poden contaxiar os animais

As zoonoses teñen causado serios problemas de saúde pública no pasado, aínda que as melloras sanitarias reduciron o seu impacto