Un estudo atopa exceso de radón nun terzo das aulas de...

Tomaron unha mostra de 416 habitacións e a superabundancia foi máis común nas áreas urbanas da Coruña (45%) e as zonas rurais de Lugo (30%)

A USC lidera un proxecto sobre a percepción pública do radón

Con financiamento do Consello de Seguridade Nuclear, proporanse accións de comunicación dirixidas a diferentes sectores sociais

O 70% da superficie de Galicia supera o máximo legal de...

O limiar permitido pola lexislación laboral está en 300 becquerelios por metro cúbico, segundo informaron nun simposio celebrado en Santiago

Alberto Ruano: “No que respecta ao radón, España incumpre a lexislación...

O primeiro simposio estatal de radón laboral celébrase este martes en Santiago co obxectivo de mellorar as condicións dos traballadores

A exposición ao radón é un factor de risco no cancro...

O equipo liderado por Alberto Ruano conclúe que o gas aumenta o risco de padecer un tumor de células pequenas, sobre o que hai pouca evidencia científica

Radón, o gas doméstico invisible que provoca cancro

"O gas penetra nas vivendas por gretas, fisuras ou xuntas mal seladas e pode alcanzar concentracións perigosas en vivendas e lugares de traballo"

“A interacción de radón e tabaco multiplica o risco de cancro...

Juan Miguel Barros, da USC, indica que non hai "evidencia científica firme" da relación do gas con outras doenzas como a leucemia

A exposición ao radon causa un 7% das mortes por cancro...

Un estudo da USC constata que a comunidade galega é a que rexistra maior mortalidade atribuída a este gas radiactivo que emana do solo

Geo4Radon: un prototipo de enerxía xeotérmica dende a UVigo

Tamén participaron no proxecto de investigación as empresas Extraco, Megodeza, Conexiona Telecom, Galaicontrol e Renga Enerxía

O gas radon triplica o risco de cancro de pulmón en...

Científicos da Universidade de Santiago publican o maior estudo sobre a incidencia deste gas radioactivo, que ten en Galicia a súa maior incidencia