As novas tecnoloxías, materia pendente para as galegas maiores de 65...

A fenda dixital de xénero en Galicia mantén ás mulleres moi por baixo dos homes en uso das TIC

O emprego feminino retrocede nas tecnolóxicas galegas

Un informe pon de manifesto unha menor presenza de mulleres no sector, que só representan o 38% dos postos de traballo

Ingresa a primeira muller en 24 anos na Real Academia Galega...

Alicia Estévez Toranzo é a primeira numeraria da institución dende o abandono de María del Pilar Fernández en 1990 e a segunda de toda a súa historia