Mar CIM

Daniel Rey, director do CIM: “Queremos atraer as mellores científicas e científicos do mundo”

O centro vigués sitúase entre os mellores organismos de investigación oceanográfica internacional

O CIM impulsa a súa presenza na investigación mariña europea

O centro vigués busca converterse nun referente establecendo colaboracións con persoal investigador e institucións internacionais

A acidificación nas costas, un problema descoñecido que ataca os ecosistemas mariños

O proxecto ACID busca analizar o impacto biolóxico e social do incremento de CO2, incluíndo unha perspectiva de xénero

Pódcast | O CIM busca determinar as alteracións de procesos naturais que poden afectar á supervivencia do planeta

Falamos co investigador Mariano Lastra, quen estuda a degradación das algas baixo distintos niveis de radiación e como isto afecta aos nutrientes dispoñibles

Pódcast | O CIM desenvolve estratexias para preservar as poboacións que descenden por debaixo do límite crítico de conservación

Falamos coa investigadora Paloma Morán, quen investiga a variación xenética do salmón en relación a factores ambientais e zonas xeográficas

A planta ‘Zostera’, aliada para mitigar os efectos da baixada de salinidade nas rías

Un equipo do CIM realiza un estudo pioneiro nas instalacións de Toralla onde imitan as condicións das mareas e os efectos das precipitacións intensas

Pódcast | O CIM busca solucións para establecer a enerxía eólica mariña en Galicia

Falamos co investigador Xurxo Costoya, quen busca determinar o potencial das costas galegas para reducir o uso de combustibles fósiles

Cal é o alimento que desencadea o pracer nos peixes?

Coñecer os mecanismos de motivación pola comida podería mellorar a eficiencia económica das empresas dedicadas á acuicultura

Pódcast | O CIM desenvolve sistemas de alerta para evitar a mortalidade do marisco

Falamos co investigador José González Cao, quen busca poder previr a diminución de salinidade das augas debido ás fortes chuvias

Como captar enerxía das ondas do mar e sobrevivir no intento

A enerxía que se extrae das ondas é unha das grandes apostas con respecto á investigación de enerxías renovables en Galicia, mais os dispositivos utilizados deben superar varias dificultades

O CIM participa na creación dunha rede europea de infraestruturas de investigación

O obxectivo é mellorar os servizos en acuicultura, pesca e economía azul das institucións que forman o consorcio

Máis de 600 persoas mergúllanse na ciencia mariña do CIM

Os obradoiros, as visitas guiadas e os paseos divulgativos en barco tiñan como obxectivo achegar ao público o traballo que realiza o persoal investigador

Pódcast | O CIM desvela por que o espertar sexual dos bocartes afecta as correntes oceánicas

Falamos coa investigadora Beatriz Mouriño, que lidera o equipo que gañou o IG Nobel de Física polo seu estudo sobre o sexo das anchoas