Galicia, co maior número de centenarios de Europa: a clave está...

Un equipo galego suxire que o patrón alimentario máis habitual da comunidade pode promover o avellentamento saudable a través de mecanismos epixenéticos

Como vivir 105 anos?

Alén dos hábitos saudables, a ciencia está a descubrir que determinadas mutacións xenéticas poden favorecer a lonxevidade

Por que os galegos son tan lonxevos?

Galicia ten preto de 1.200 centenarios, máis que Andalucía, que conta co triple de poboación