Como vivir 105 anos?

Alén dos hábitos saudables, a ciencia está a descubrir que determinadas mutacións xenéticas poden favorecer a lonxevidade

Por que os galegos son tan lonxevos?

Galicia ten preto de 1.200 centenarios, máis que Andalucía, que conta co triple de poboación