Un estudo da USC mellora o potencial dos antioxidantes nos residuos...

A investigación desenvolvida polo investigador Abel Muñiz Mouro no Cretus céntrase no estudo da polimerización enzimática

O sabugueiro revélase como potente fonte de antioxidantes

Aínda que é unha planta moi habitual en Galicia, o seu aproveitamento para usos alimentarios non está moi estendido na comunidade

Sabugueiro: o antigripal da natureza

Varios estudos proban a capacidade deste produto para combater síntomas de gripe e catarro e acurtar a súa duración

Unha tese demostra o potencial dunha nova técnica para obter antioxidantes

A investigadora da UVigo Lucía López utilizou a tecnoloxía MHG para obter compostos de alto valor engadido a partir de diversos recursos

Os grelos de lata conservan mellor os antioxidantes e protexen máis...

Grelos e berzas manteñen mellor as súas propiedades conservados en lata O grelo e as verzas, mellor en lata. Así é como conservan mellor os...

El maíz es más sano cuanto más oscuro

Un estudio de la Misión Biológica de Galicia descubre la relación entre el color del rey de los cereales y su capacidad antioxidante