Tres de cada cinco fogares galegos revisan as visitas a Internet...

A terceira parte dos pais e nais controlan tamén os seus grupos de whatsapp e os seus contidos en redes sociais

Oito de cada dez empresas galegas usan software libre

Galicia ocupa o décimo posto en España, pero xa se achega ás comunidades que máis empregan aplicacións libres

As tecnolóxicas galegas perden emprego feminino

A presenza de mulleres no sector TIC representa o 38 por cento dos postos de traballo e baixa a súa ocupación nos últimos anos

O emprego feminino retrocede nas tecnolóxicas galegas

Un informe pon de manifesto unha menor presenza de mulleres no sector, que só representan o 38% dos postos de traballo