Luns 27 Maio 2024

Apelidos

Como os apelidos nos falan de xenes e historia, e viceversa

O seu uso nos estudos xenéticos remóntase ao século XIX, cando George Darwin analizou a consanguinidade en poboacións rurais de Inglaterra

Educación mantén o sorteo por letra que os matemáticos tachan de “inxusto”

A asignación de praza nos colexios que fai a Xunta rexeuse un ano máis por este método a pesar das peticións da Real Sociedad Matemática Española

Por que os sorteos por apelido non son o máis xusto

Un informe da Real Sociedad Matemática Española pide a eliminación destes sorteos nas convocatorias públicas

Atopa ós teus primos que non coñecías

Unha aplicación da Universidade de Santiago permite buscar o teu apelido en Galicia e os concellos onde é máis frecuente