Sábado 20 Abril 2024

solos

Pódcast | Nitratos, antibióticos, pesticidas: a saúde dos solos galegos non só é cousa de plásticos

Non todos os residuos permanecen na superficie e son tanxibles. Analizámolo con Rosa Mosquera, catedrática de Produción Vexetal da USC

Un estudo da USC aposta polos tecnosolos para mitigar o impacto ambiental da minaría

A investigación, realizada polo científico Xosé Lois Otero, foi publicada na revista Communications earth & environment, do grupo Nature

Unha tese da UVigo afonda no coñecemento do transporte de contaminantes no solo

A investigadora Laura Vázquez probou o uso de tecnoloxías emerxentes para caracterizar o comportamento no solo de microplásticos ou lodos

Unha tese da UVigo analiza os niveis de mercurio nos podzois

A científica Antía Gómez estudou o importante papel destes solos, propios de climas atlánticos e continentais, no ciclo terrestre do metal pesado

Comeza un estudo sobre a contaminación por cobre e mercurio no solo de Galicia

A Área de Edafoloxía e Química Agrícola do campus de Ourense analizará o impacto producido pola viticultura e as centrais térmicas e de celulosa

Investigadores galegos afondan no estudo dos fluídos e os poros do solo

Un grupo do campus de Ourense publica un artigo no que se propón unha explicación ao fenómeno do transporte no solo

A máquina do esquecemento dos solos galegos

O substrato ácido, maioritario en Galicia, acelera a desaparición de restos óseos e complica as investigacións

As miñocas, ameazadas polo arado intensivo nas leiras

A UVigo lidera unha investigación mundial sobre o impacto da agricultura nas poboacións destes vermes

Os restos de medicamentos no esterco, un perigo para os solos

Científicos da UVigo e da USC analizan nun estudo a contaminación dos solos xerada polos antibióticos empregados en gandería

Expertos de toda España reúnense en Lugo nun seminario sobre agricultura ecolóxica

Un seminario sobre manexo do solo e fertilidade en agricultura ecolóxica cita en Lugo investigadores de toda España