O illamento de contactos estreitos de casos de Covid-19 redúcese a...

A Comisión de Saúde Pública do Ministerio de Sanidad tamén establece a redución da corentena no eido sociosanitario baixo determinadas condicións

Hoxe é o Día do Celíaco, unha doenza que afecta a...

O un por cen da poboación mundial é celíaca. Se extrapolamos estes datos a Galicia falamos de aproximadamente 27000 persoas que non poden consumir...