Un mundo, unha soa saúde

A pandemia da Covid-19 puxo sobre a mesa a necesidade dun enfoque integral de protección da saúde humana, animal e o medio ambiente