Rafael Rodríguez

Químicos galegos crean un sensor inspirado nun ‘piano’ molecular

Os investigadores Félix Freire e Emilio Quiñoá, do CiQUS, desenvolveron un material intelixente que ofrece respostas distintas en función dos estímulos

Pontevedra, tierra de castros

La variedad de asentamientos galaico-romanos existentes convierten a la provincia en un territorio privilegiado para visitarlos

Pontevedra, the homeland of The Castro Culture

The variety of existing Galician-Roman settlements make the province a privileged enclave to visit them

Pontevedra, terra castrexa

A variedade de asentamentos galaico-romanos existentes converten á provincia nun territorio privilexiado para visitalos

A máquina do esquecemento dos solos galegos

O substrato ácido, maioritario en Galicia, acelera a desaparición de restos óseos e complica as investigacións

“O castro da Lanzada é un auténtico libro de historia de Galicia”

O arqueólogo Rafael Rodríguez destaca o valor histórico deste sitio arqueolóxico

“El castro de A Lanzada es un auténtico libro de historia de Galicia”

El arqueólogo Rafael Rodríguez destaca el valor histórico de este antiguo asentamiento

Un enclave comercial que rompe mitos da cultura castrexa

As últimas escavacións na Lanzada achegan achados para resolver os mitos que rodean ao lugar

‘The Lanzada castro is a real history book about Galicia’

Rafael Rodríguez, archaeologist of the Diputación de Pontevedra, was at the helm of the latest excavations on site

Un bebé de hai dous mil anos abre novas liñas de investigación na Lanzada

Segundo os arqueólogos, este achado supón unha novidade antropolóxica xa que se pensaba que non se enterraba aos nenos menores dun ano

‘O castro do monte Trega é o máis importante do Noroeste peninsular”

O arqueólogo Rafael Rodríguez, da Deputación de Pontevedra, dirixiu a última campaña de escavacións no castro do monte Trega. Fala dun dos mellores xacementos...

'Por número de xacementos da Idade do Ferro somos un fenómeno mundial'

A Deputación de Pontevedra pon en valor o patrimonio castrexo e romano dunha provincia rica en xacementos arqueolóxicos. Baixo o lema "En busca da...

"By number of Iron Age settlements we are a global phenomenon"

Deputación de Pontevedra (Pontevedra Province Council) reflects the Castreño value and Roman heritage of a province, rich in archaeological settlements. Under the slogan "In search...

'El castro del monte Trega es el más importante del Noroeste peninsular"

-¿Cuál sería el hallazgo más notable de la campaña de excavaciones que incluye este programa? -Hay varios. Pero destacaría en el Trega la aparición de...

'Por número de yacimientos de la Edad del Hierro somos un fenómeno mundial'

La Diputación de Pontevedra pone en valor el patrimonio castreño y romano de una provincia rica en yacimientos arqueológicos. Bajo el lema "En busca...