Venres 1 Decembro 2023

A USC convoca 19 prazas para proxectos de investigación

A Universidade de Santiago de Compostela vén de abrir unha convocatoria que oferta 19 prazas para a contratación de persoal vinculado a diversos proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes remata o próximo 17 de febreiro.

O obxecto da Convocatoria Pública 2/2014  é empregar a persoal mediante contrato de obra ou servizo determinado para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran nos anexos I e II desta convocatoria (pdf). O persoal contratado colaborará especificamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado.

As prazas convocadas son as seguintes:

Título da actividade: Física de núcleos exóticos con detectores activos
Centro de traballo : Facultade de Física
Investigador principal: Beatriz Fernández Dominguez
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Estudo das simulacións de alvos activos e as ferramentas de análise de datos
Retribución bruta mensual: 1.700,00€
Duración do contrato: 4 meses
Data inicio prevista: 01/04/2014
Data fin prevista: 31/07/2014
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Grupos de Referencia Competitiva GI1790
Centro de traballo : Facultade de Ciencias da Educación
Investigador Principal: Miguel A. Santos Rego
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Exploración dos datos estatísticos do grupo, exploración e supervisión de actividades de transferencia e organización das bases de datos
Retribución bruta mensual: 800,00€
Duración do contrato: 3 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 31/05/2014
Xornada laboral: tempo parcial

Título da actividade: Consolidación e estruturación (GPC)GI-1488. Grupo de Nanomateriais e materia Branda (GNMB)
Centro de traballo : Facultade de Física
Investigador Principal: Luis Javier Gallego del Hoyo
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Medicións experimentais de propiedades físicoquímicas de líquidos iónicos. Simulación por computadora de mesturas de líquidos iónicos (gromacs, gaussian)
Retribución bruta mensual: 560, 00€
Duración do contrato: 12 meses
Data inicio prevista: 01/04/2014
Data fin prevista: 31/03/2015
Xornada laboral: tempo parcial

Título da actividade: Consolidacion e estruturacion (GPC), GI-2132 Química Supramolecular e nanotubos peptídicos QSNTP
Centro de traballo : CIQUS
Investigador Principal: Juan R. Granja Guillán
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Simulacións de dinâmica molecular de nanotubos peptídicos
Retribución bruta mensual: 1400,00 €
Duración do contrato: 6 meses
Data inicio prevista: 01/07/2014
Data fin prevista: 31/12/2014
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Consolidacion e estruturacion (GPC), GI-2136 .Grupo de Investigación en Alxebra e Xeometría
Centro de traballo : Facultade de Matemáticas
Investigador Principal: Eduardo García Río
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Contrucción de novos exemplos de subvariedades isoparamétricas e con curvaturas principais constantes. Clasificación das mesmas
Retribución bruta mensual: 1141,00 €
Duración do contrato: 10 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 31/12/2014
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Consolidacion e estruturacion (GPC), GI-1637.Visión Artificial
Centro de traballo : CITIUS
Investigador Principal: Diego Cabello Ferrer
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Deseño de algoritmos de visión artificial para o recoñecemento visual de interiores en robótica e aplicacións de videovixilancia. Implementación eficiente dos algoritmos, validación dos algoritmos desenrolados
Retribución bruta mensual: 1200,00 €
Duración do contrato: 10 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 31/12/2014
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Consolidacion e estruturacion (GRC), 2013-018G.I. Pedagoxía Social e Educación Ambiental
Centro de traballo : Facultade de Ciencias da Educación
Investigador Principal: José Antonio Caride Gómez
Número de prazas: 2
Traballo a realizar: Aplicar, transcribir e codificar entrevistas e cuestionarios en centros educativos. Elaborar bases de datos con recursos bibliográficos e de boas prácticas educativo-sociais. Colaborar no mantemento e actualización da Web do grupo
Retribución bruta mensual: 500,00 €
Duración do contrato: 4, 5 meses (prorrogables)
Data inicio prevista: 15/03/2014
Data fin prevista: 31/07/2014
Xornada laboral: tempo parcial

Título da actividade: Mecanismos neurais da interacción entre atención, memoria e motivación (Grupos emerxentes)
Centro de traballo : Facultade de Psicoloxía
Investigador Principal: Sonia Doallo Pesado
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Análise de potenciais evocados, entrenamento nos experimentos condutuais, análise de datos condutuais
Retribución bruta mensual: 1142,00 €
Duración do contrato: 3 meses
Data inicio prevista: 01/04/2014
Data fin prevista: 30/06/2014
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Predictores tempranos del abuso de alcohol y otras drogas: Estudio longitudinal y seguimiento de un programa de prevención indicada
Centro de traballo : Facultade de Psicoloxia
Investigador Principal: Estrella Romero Triñanes
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Traballo de campo en proxecto sobre desenvolvemento de nenos e adolescentes, con desprazamentos en vehículo propio a distintas localidades de Galicia para aplicación de cuestionarios e realización de entrevistas
Retribución bruta mensual : 700,00 €
Duración do contrato: 4 meses
Data inicio prevista: 10/03/2014
Data fin prevista: 09/07/2014
Xornada laboral: tempo parcial

Título da actividade: Predictores tempranos del abuso de alcohol y otras drogas: Estudio longitudinal y seguimiento de un programa de prevención indicada
Centro de traballo : Facultade de Psicoloxia
Investigador Principal: Estrella Romero Triñanes
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Apoio ao traballo de campo en proxecto sobre desenvolvemento de nenos e adolescentes, con desprazamentos en vehículo propio a distintas localidades de Galicia para aplicación de cuestionarios e realización de entrevistas
Retribución bruta mensual : 700,00 €
Duración do contrato: 2 meses
Data inicio prevista: 22/04/2014
Data fin prevista: 21/06/2014
Xornada laboral: tempo parcial

Título da actividade: Efficient management of energy networks (LIFE –OPERE)
Centro de traballo : I.I.T.
Investigador Principal: Juan Enrique Arias Rodríguez
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Traballos de seguimento e avaliación do impacto socioeconomico , ambiental do proxecto definidos nas Accións C1(Monitoring of the socioeconomic impact of the project), C2 (Monitoring of the environmental impacto of the project), ademáis dos traballos de actualización de contidos definidos na acción D1 (Project website)
Retribución bruta mensual : 638,83 €
Duración do contrato: 12 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 28/02/2015
Xornada laboral: tempo parcial

Título da actividade: Efficient management of energy networks (LIFE –OPERE)
Centro de traballo : I.I.T.
Investigador Principal: Juan Enrique Arias Rodríguez
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Traballos de coordinación e xestión definidos na accións E1 (Project Management),E2 (Project Monitoring and evaluation), E4 (Networking with other projects), E5 (Disseminatión Plan after the project)
Retribución bruta mensual : 1277,84 €
Duración do contrato: 12 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 28/02/2015
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Efficient management of energy networks (LIFE –OPERE)
Centro de traballo : I.I.T.
Investigador Principal: Juan Enrique Arias Rodríguez
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Traballos de análise, diseño e desenvolvemento de elementos de arquitectura de sistema de monitorización e control da Acción B.2 (Data analysis and results) y Acció B.3 (System optimization)
Retribución bruta mensual : 1.277,84 €
Duración do contrato: 12 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 28/02/2015
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Desenvolvemento de actividades de xenotipado de SNPs e actividades complementarias o xenotipado nas plataformas do Centro Nacional de Genotipado-Instituto de Salud Carlos III (CeGen-ISCIII) da Plataforma de Recursos Biomolecularese Bioinformáticos
Centro de traballo : CIMUS
Investigador Principal: Angel Carracedo Alvarez
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Realización de actividades de xenotipado de SNPs, realización de actividades complementarias ó xenotipado (extracción, purificación, cuantificación, normalización e integridade do ADN, creación e mantemento de bancos de mostras de ADN
Retribución bruta mensual: 1170,00 €
Duración do contrato: 10 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 31/12/2014
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Plataforma I+D para la producción de radiotrazadores para imagen médica PET mediante aceleración láser
Centro de traballo : Facultade de Física
Investigador Principal: José Benlliure Anaya
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Contribuir ao deseño e construcción de blancos de aceleración de protones e deuterio con un láser de alta potencia que incluan sistemas de focalización e posicionamento
Retribución bruta mensual: 1.200,00€
Duración do contrato: 22 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 31/12/2015
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Plataforma I+D para la producción de radiotrazadores para imagen médica PET mediante aceleración láser
Centro de traballo : Facultade de Física
Investigador Principal: José Benlliure Anaya
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: contribuir ao deseño e construcción de blancos e sensores de produción de radioisótopos para imaxen médica PET baseado na acreditación de protones e deutério con un laser de alta potencia
Retribución bruta mensual : 1.200,00€
Duración do contrato: 22 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 31/12/2015
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Plataforma I+D para la producción de radiotrazadores para imagen médica PET mediante aceleración láser
Referencia da actividade: 2013-AD009
Centro de traballo : Facultade de Física
Investigador Principal: José Benlliure Anaya
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Construir blancos de aceleración de protones e deuterones por láser e realizar experimentos con eles
Retribución bruta mensual : 2.400,00€
Duración do contrato: 22 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 31/12/2015
Xornada laboral: tempo completo

Título da actividade: Prostitución y medios de comunicación: construcción de la realidad y recepción de los contenidos mediáticos
Centro de traballo: Facultade de Ciencias da Comunicación
Investigador Principal: Luis Alvarez Pousa
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Deseño dunha web para o grupo de investigación ao que pertence o IP para a proxeción e divulgación de resultados. Realización das entrevistas proxectadas no plan de traballo do proxecto de investigación en marcha. Organización do congreso que sobre os contidos do proxecto de investiga ción está previsto como colofón do plan de divulgación de resultados.
Retribución bruta mensual : 285,00€
Duración do contrato: 22 meses
Data inicio prevista: 01/03/2014
Data fin prevista: 31/12/2015
Xornada laboral: tempo parcial

DEIXAR UNHA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.

Relacionadas

Os retos do coñecemento

Artigo do reitor da Universidade de Vigo con motivo do décimo aniversario de Gciencia

A mortalidade por calor podería multiplicarse case por cinco a mediados de século

Un estudo advirte sobre a inacción fronte ao cambio climático e os seus perigos para a saúde. Os autores demandan medidas urxentes

Historia da primeira portada: o deputado que escapou a Copenhage a investigar

Gciencia localizou en 2013 en Dinamarca a David Calviño, protagonista dun soado abandono da política. Agora investiga en Ourense: "As cousas melloraron bastante”

As embarazadas transfiren anticorpos que protexen durante uns meses ao bebé de covid-19

Investigadores españois demostran que a protección diminúe de forma progresiva nos primeiros seis meses de vida