Sábado 13 Xullo 2024

radar

Esta é a primeira imaxe do subsolo da cara oculta da Lúa

O vehículo lunar chinés Yutu-2, dotado cun radar, envía á Terra osprimeiros datos do terreo que está baixo a superficie do satélite

A UVigo organiza un encontro da OTAN e a Dirección General de Armamento

Na xuntanza serán presentados dous novos sistemas de medida de firmas radar (DIAR) e infravermella (DIFI)

Así rexistrou o radar o desastre das chuvias torrenciais en Mallorca

No conxunto do ano, as precipitacións acumuladas no Llevant da illa de Mallorca, onde se sitúa a localidade de Sant Llorenç, adoitan estar entre...

A UVigo patenta drones para detectar minas antipersoa

Xunto á Universidad de Oviedo, desenvolve tamén tecnoloxías para medir emisións electromagnéticas de antenas

Un radar para drons da UVigo, premiado pola Axencia Espacial Europea

Enxeñeiros galegos deseñan este dispositivo de axuda á aterraxe no certame Galileo, participado por Zona Franca

A UVigo entrega á Armada Española un radar para buques e submarinos

A Escola de Telecomunicacións desenvolveu este dispositivo que analiza a vulnerabilidade de navíos de guerra