Químicos galegos crean un sensor inspirado nun ‘piano’ molecular

Os investigadores Félix Freire e Emilio Quiñoá, do CiQUS, desenvolveron un material intelixente que ofrece respostas distintas en función dos estímulos

Unha tese da USC explora novos usos e aplicacións das resinas...

A tese de doutoramento presentada pola enxeñeira Eva Carolina Vázquez Barreiro na Facultade de Ciencias do Campus Terra da USC baixo o título ‘Dopaxe...