Galicia contará en 2022 cun centro de produción de medicamentos CAR-T

O novo centro tamén investigará en terapias avanzadas mentre o SERGAS colabora co Hospital Clinic de Barcelona para desenvolver tratamentos

Por que non cadran exactamente os estudos de seroprevalencia en Galicia?

A disparidade de resultados ofrecidos pola Xunta e o Goberno español, dentro dunha circulación baixa, débese a diferenzas de metodoloxía e obxectivos

A Xunta pedirá que todo o territorio galego pase á fase...

O conselleiro de Sanidade sostén "que se cumpren todos os criterios establecidos" e propón facilitar a mobilidade dentro do país