Por que os polbos se autodestrúen despois do apareamento?

O exceso de colesterol e das hormonas sexuais son algúns dos motivos que levan ao que o animal se quite a vida despois de ter ás súas crías

Descobren na UVigo un novo alimento que reduce o colesterol

En colaboración cunha universidade de China sintetizan unha bebida a base dos refugallos da fermentación do alcol de arandos

Un experimento con 231 familias revela que a dieta galega diminúe...

Galiat 6+7 presenta as conclusións do seu ensaio clínico sobre alimentación atlántica

Medicamentos: un negocio moooooi rendible

A situación actual da industria farmacéutica é inaceptable. Non pode ser que o medicamento para tratar e hepatite C custe 90.000 dólares anuais, cando o custo de fabricación é de apenas 250 dólares.