carpobrotus edulis

Unha cochinilla, aliada para combater a invasora unlla de gato?

Investigadores da UVigo demostran que a combinación da "Pulvinariella mesembryanthemi" co control mecánico acelera a descomposición nesta planta

As áreas costeiras perturbadas favorecen a presenza da unlla de gato

A científica Yaiza Lechuga presenta na Universidade de Vigo unha tese que constata o avance da especie invasora nos complexos dunares de Galicia

Científicos de Vigo advirten de que as plantas invasoras propagan as pragas

Un estudo que analiza áreas con presenza de uña de gato e mimosa explica a súa contribución ao aumento de bacterias causantes de danos en cultivos

Unha cochinilla, posible arma biolóxica contra a uña de gato

A tese da investigadora Cristina Vieites expón bos resultados en laboratorio no uso da P. mesembryanthemi contra esta especie invasora

Uña de gato: máis de cen anos de imparable avance invasor nas costas galegas

Investigadores da UVigo e da USC o deterioro que esta planta produce no solo para avanzar na súa erradicación

Guerra contra a uña de gato

Dous equipos de investigadores da Coruña e Vigo estudan esta especie invasora que arrasa a vexetación de dunas e praias