Un ano de preocupantes síntomas meteorolóxicos

Vagas de calor, secas e cifras históricas evidencian o avance do cambio climático tanto en Galicia como no conxunto do planeta