Educación mantén o sorteo por letra que os matemáticos tachan de...

A asignación de praza nos colexios que fai a Xunta rexeuse un ano máis por este método a pesar das peticións da Real Sociedad Matemática Española

Tres debuxos de escolares galegos viaxarán ao espazo

Os seus deseños serán gravados nunha placa metálica no novo telescopio orbital da ESA