Por que Radar Covid non está triunfando como debería?

A falta de implantación da 'app' e os problemas para xerar os códigos que avisan a contactos estreitos fan medrar a desconfianza da cidadanía

Xa podes notificar o teu positivo a través de Radar Covid...

A aplicación para o seguimento de contactos de persoas infectadas polo SARS-CoV-2 completa o seu funcionamento, pendente da total implantación en galego

Galicia intégrase na ‘app’ Radar Covid, pero aínda non pode comunicar...

O 75% da poboación do territorio estatal xa vive en zonas onde se integrou a aplicación, que supera xa os catro millóns de descargas

RadarCovid e Passcovid: dúbidas e confusión coas ‘apps’ do Goberno e...

As ferramentas de rastrexo anunciadas polas Administracións, que entrarán proximamente en funcionamento, amosan algúns puntos pouco claros