A probable formación dun ciclón tropical no Atlántico leste nos vindeiros...

O Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos advirte dun 60% de probabilidades da xénese dun temporal que pode dirixirse a Canarias e a Penísula Ibérica