Ouro blanco en España: onde hai litio e por que non...

A autora, científica do IGME, explica a relevancia do litio como mineral estratéxico e analiza os xacementos existentes na península ibérica

A presenza de litio na auga da billa vincúlase a menores...

O achado de científicos británicos pon sobre a mesa a posibilidade de realizar ensaios en determinadas poboacións

Investigan en Vigo o uso do litio para pacientes graves de...

O Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur e o Chuvi colaboran nun estudo cun número reducido de pacientes que está dando bos resultados