A recuperación do lince acada un fito: máis de 1.000 individuos...

O censo de 2020 consolida a expansión do felino, que chegou a ser un dos máis ameazados do mundo, e do que xa constan incursións en Galicia

O lince ibérico recupérase con forza e xa visita Galicia

O censo deste felino medrou nun 30 por cento no último ano e xa chegan 'exploradores' como Kentaro a Ourense