Día histórico: hoxe entra en vigor a nova definición do quilo

Este 20 de maio, Día Mundial da Metroloxía, o kg deixa de ser un obxecto físico para medirse pola constante de Plank

José Rodríguez: o matemático galego que definiu o metro

O científico de Lalín é un dos pais do Sistema Métrico Decimal coas súas medicións dos meridianos de París e de Greenwich
Enrique Comesaña, José Rodríguez e Pablo Otero, creadores de NUbINGS.

Tips on saving money and energy at home

The Galician Tool NUbINGS that will cut your electricity bills and save you over 300 euros a year
Enrique Comesaña, José Rodríguez e Pablo Otero, creadores de NUbINGS.

Consejos personalizados para ahorrar energía en el hogar

La herramienta gallega NUbINGS garantiza un ahorro de 300 euros cada año en la factura eléctrica
Enrique Comesaña, José Rodríguez e Pablo Otero, creadores de NUbINGS.

Consellos personalizados para aforrar enerxía no fogar

A ferramenta galega NUbINGS garante un aforro de 300 euros cada ano na factura eléctrica