Unha tese aborda a mellora xenética da sobreira e a aciñeira...

A investigadora Vanesa Carlos estudou no Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas a mellora da tolerancia das árbores ao fungo "P. cinnamoni"

Os centros do CSIC en Galicia ofrecen a súa axuda á...

A Misión Biolóxica de Galicia, O Instituto de Investigacións Mariñas e o Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas dispoñen de equipos e persoal para colaborar

Unha cochinilla, posible arma biolóxica contra a uña de gato

A tese da investigadora Cristina Vieites expón bos resultados en laboratorio no uso da P. mesembryanthemi contra esta especie invasora

O CSIC afonda no estudo do ciclo do carbono nos solos...

Os achados dun grupo do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia constatan o impacto do cambio global nestes solos

O CSIC afonda na mellora xenética de carballos, sobreiras e castiñeiros

A tese da investigadora galega Saleta Rico identificou xenes implicados na propagación destas especies, claves para o sector forestal

O CSIC Galicia investiga para obter níquel a partir de plantas

O Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia, con base en Santiago, participa no proxecto europeo de fitominería Agromine

Científicos do CSIC en Galicia logran clonar e cultivar 'in vitro'...

A técnica permite producir individuos idénticos xenéticamente con embrións creados por células de tecidos de follas e xemas