Domingo 21 Abril 2024

Graciela Ramilo

Scientific Cooking

Science applied to cooking is the objective of this documentary, conducted by the Galician chef Pepe Solla

Cociña con Ciencia

A ciencia aplicada á cociña é o obxectivo destes documentais do CSIC co chef galego Pepe Solla

Cocina con Ciencia

La ciencia aplicada a la cocina es el objetivo de estos documentales del CSIC con el chef gallego Pepe Solla