Inflúe o cambio de hora na nosa saúde?

O autor expón a necesidade de manter as dúas variacións anuais, e apunta a que non hai evidencias suficientes para ver un impacto na saúde

O catedrático da UVigo Ramón Hermida ingresa na American Society of...

O investigador do AtlantTIC é o primeiro membro non americano desta prestixiosa institución