Millóns de toneladas de plástico no mar, nos océanos e nos...

O mundo produce o dobre destes residuos que hai dúas décadas. A maior parte deles incinérase ou contamina o medio ambiente

Alianza galega e portuguesa para identificar contaminantes nas augas

O proxecto Nor-Water busca implantar medidas de xestión ambiental para mitigar a presenza destes compostos e mellorar a eficiencia das depuradoras