Luns 26 Febreiro 2024

biocombustible

Unha científica galega constata que se pode producir biodiésel con microalgas

Leticia Pérez expón na súa tese, presentada na UVigo, o elevado potencial de dúas especies que se atopan nas rías galegas

Combustible para motores diésel a partir do aceite de fritura

Científicos pescudan a clave para crear un biocombustible que cumpra coa normativa europea

Biomasa, as vantaxes da enerxía natural

A Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra investiga biocombustibles ecolóxicos

O rendemento enerxético do chopo

Un proxecto de investigación da USC e Forestais de Pontevedra estuda o potencial desta especie como biocombustible

Crean novos métodos para facer azucres ou biocombustible coa palla de cereal

A industria agroalimentaria enfróntase ao reto de xestionar os seus residuos e faino, entre outras liñas de actuación, buscando a través da I+D novos...

Biocombustible en las cañerías

El Congreso Mundial del Agua premia en Lisboa un estudio para producir energía con microalgas cosechadas con aguas residuales