Galicia, no deseño do novo colisionador de 100km de diámetro

O Instituto de Física de Altas Enerxías participa no informe presentado polo CERN para a posible construción Futuro Colisionador Circular (FCC)

Os xemelgos galegos no maior experimento do mundo

José e Salvador Ferradás Troitiño, de 28 anos, deseñan e proban os imáns supercondutores, esenciais no funcionamento do LHC

Expertos do acelerador de partículas do CERN reúnense en Santiago

A USC organiza un congreso internacional que analizará os últimos avances do experimento que analiza as diferenzas entre materia e antimateria

Los recortes amenazan la participación gallega en el nuevo acelerador de...

Los recortes amenazan la participación gallega en el nuevo acelerador mundial de partículas

Outro galego no templo da investigación

Néstor Armesto estudará o potencial científico dun novo acelerador de electróns no CERN