Aquí estará Galicia no supercontinente Panxea Última en 250 millóns de...

National Geographic fixo esta proxección sobre a teoría da terra única que reunirá todos os continentes nun só

Con este mapa podes ver onde estaba a túa vila hai...

Este mapa interactivo revela como era a Terra hai millóns de anos, cando só existía unha única masa terrestre