Informe IPCC: Restaurar e conservar os océanos é insuficiente se non...

Nun momento de inflexión para os hábitats mariños, as solucións baseadas na naturaleza permitirían reverter o colapso dos seus servizos ecosistémicos

Unha tese estuda o proceso de artificialización litoral na ría de...

A investigación da UVigo cuantifica e caracteriza o incremento de superficies artificiais nas zonas costeiras, de utilidade para unha xestión sostible