Sergio Eiriz

O teléfono decide cando regar

Tres enxeñeiros crean IBeeAgro, un sistema para xestionar explotacións agrícolas dende o PC ou o móbil

El móvil decide cuándo regar

Tres ingenieros crean IBeeAgro, una aplicación para gestionar las explotaciones agrarias desde el teléfono

You decide no longer when to water

Three partners founded IbeeAgro, a Galician software to automate farm management

iBeeAgro, para controlar as explotacións agrícolas a un ‘clic’

No niño 28 do Parque Tecnolóxico de Galicia ubícase desde hai menos dun ano iBeeTel Solutions, un dos proxectos empresariais gañadores en 2015 da...