Inauguran o maior sistema solar a escala de España, cun tamaño...

A asociación Astróbiga constrúe unha réplica exacta e instálaa en Ciudad Rodrigo (Salamanca) co obxectivo de divulgar a astronomía

Recuperan en Salamanca a novela inédita que levou ao cárcere a...

O investigador Fernando Ramallo localizou exemplares de "Os corvos, a figueira e a fouce de ouro", pola que o escritor foi acusado de "propaganda ilegal"

Os mil e un nomes dos bechos en galego

A lingua ofrece infinidade de sinónimos para denominar a algúns insectos da fauna autóctona

A árbore da galaxia

Explicación: primeiro viñeron as árbores. Na cidade de Salamanca (España), o fotógrafo notou o peculiar que ficou unha carballeira trala poda. Despois chegou a...

Minas elabora un mapa enerxético en 3D das cidades de España

Enxeñeiros da Universidade de Vigo retratan como perden enerxía as vivendas para mellorar o aforro