Un libro homenaxea ao trivés Germán Ancochea, pioneiro das Matemáticas en...

Os profesores da UVigo Benjamín Macía e José Ángel Cid coordinan un traballo editado pola Real Sociedad Matemática Española

Educación mantén o sorteo por letra que os matemáticos tachan de...

A asignación de praza nos colexios que fai a Xunta rexeuse un ano máis por este método a pesar das peticións da Real Sociedad Matemática Española

Por que os sorteos por apelido non son o máis xusto

Un informe da Real Sociedad Matemática Española pide a eliminación destes sorteos nas convocatorias públicas

O matemático galego Xabier García, Premio Vicent Caselles

O investigador, graduado pola USC e profesor da UVigo, viu recoñecida a creatividade, a orixinalidade e o logro nos comezos da súa carreira