Tambre, Sil, Miño Alto e Miño Baixo: as catro provincias galegas...

En 1810, o rei José I Bonaparte aprobou a nova división territorial de Galicia, con prefecturas e novas capitais