Sábado 13 Xullo 2024

Prosistemas

Óptica para obter chans ultraplanos

O Laboratorio de Óptica da Universidade de Vigo colabora coa empresa Prosistemas para desenvolver pavimentos mediante a tecnoloxía fotónica

The Flattest Surface on Earth

Prosistemas has increased two fold its size during the current recession by applying-what is now termed as 'scientific' reinforced concrete

O chan máis plano do mundo

Prosistemas duplica o seu tamaño en plena crise do ladrillo cun formigón "científico" saído do seu departamento de investigación

El suelo más plano del mundo

Prosistemas duplica su tamaño en plena crisis del ladrillo con un hormigón "científico" salido de su departamento de investigación