Mércores 24 Xullo 2024

Pompeia

O achado dun cuarto de escravos achega novos datos da vida cotiá en Pompeia

Os arqueólogos descobren unha habitación de 16 metros cadrados que fora sepultada polas cinzas do Vesuvio, con tres camas e diversos obxectos cotiáns

Atopan novas vítimas da furia do Vesubio en Pompeia

Dous novos esqueletos foron descubertos nunha vila ao sur de Nápoles, conservados tras a erupción do ano 79

Unha ‘Pompeia submarina’ na ría de Vigo

En 1870, mentres Verne escribía ‘20.00 leguas’, os xornais e revistas de Francia dicían que o fondo da ría de Vigo estaba ‘pavimentado de prata’

A data da catástrofe de Pompeia estaba equivocada

A aparición dun escrito nunha parede obriga a mudar a datación da traxedia provocada polo Vesuvio

O Vesuvio matou xente vaporizando o seu sangue e estalando os cranios

Unha investigación na revista PLOS ONE revela que as ondas piroclásticas do volcán fixeron estourar os corpos en 79 a.C.