“Pontevedra aplicou ao tráfico unha estratexia humanista e agora é imitada”

Ramón Ledesma, un dos pais do carné por puntos, louva o modelo de cidade desenvolvido na capital do Lérez

Unha urbe con premio

O modelo de mobilidade responsable fai a Pontevedra merecedora de numerosos recoñecementos internacionais

Enxeñería galega para reducir atropelos

A DGT financia un proxecto do Grupo de Xeotecnoloxías da Universidade de Vigo cun LIDAR 3D móbil e algoritmos matemáticos