Papel hixiénico: un artigo de luxo que chegou a Galicia a...

Da folla de verza ao papel de xornal, os rolos non chegaron a Galicia ata os anos 50 do século XX con Papelera Española e os seus piñeiros ourensáns