Cara a unha ciencia de libre acceso para todos?

Once países europeos impulsan unha iniciativa para que a investigación financiada con fondos públicos sexa de libre acceso en internet

Os mapas históricos de Galicia xa se poden descargar na web...

Pezas de singular valor, como a carta xeométrica de Domingo Fontán ou o proxecto da Alameda de Santiago, están a disposición do público no repositorio Minerva

Os mapas históricos de Galicia xa se poden descargar na web...

Pezas de singular valor, como a carta xeométrica de Domingo Fontán, están a disposición do público no repositorio Minerva