Atopan novas vítimas da furia do Vesubio en Pompeia

Dous novos esqueletos foron descubertos nunha vila ao sur de Nápoles, conservados tras a erupción do ano 79

A data da catástrofe de Pompeia estaba equivocada

A aparición dun escrito nunha parede obriga a mudar a datación da traxedia provocada polo Vesuvio

O Vesuvio matou xente vaporizando o seu sangue e estalando os...

Unha investigación na revista PLOS ONE revela que as ondas piroclásticas do volcán fixeron estourar os corpos en 79 a.C.