Radón, o gas doméstico invisible que provoca cancro

"O gas penetra nas vivendas por gretas, fisuras ou xuntas mal seladas e pode alcanzar concentracións perigosas en vivendas e lugares de traballo"

Trinta comarcas galegas teñen alto risco por gas radon

Científicos da USC presentan o mapa deste gas radioactivo en Galicia responsable de moitos cancros de pulmón