Exemplar de holoturia, ou 'carallo de mar'.

O ‘carallo de mar’ é moi sensible á sobrepesca

A UVigo participa nun estudo internacional sobre holoturias, que en Asia se pagan a 1.500 euros por quilo

Humanos e ácaros evolucionamos xuntos

Todos os seres humanos, sen excepción, teñen ácaros. A comunidade científica descoñece polo momento como se adhiren, se transmiten e que papel xogan, pero...