O Hospital de Santiago inicia un ensaio coa vacina de Pfizer...

Este luns recibiron a primeira dose os primeiros participantes no ensaio, que involucrará a 55 nenas e nenos de entre seis meses e 12 anos

O Hospital Clínico de Santiago introduce unha nova técnica de radiocirurxía...

O sistema ExacTrac mellora a seguridade, a exactitude e a precisión e reduce notablemente o tempo de tratamento dos tumores cerebrais