A empresa galega que prevén e trata o cancro con auga...

A empresa publicita cos logos da UVigo e USC o seu 'producto milagre' que din que trata tumores, párkinson, diabetes e depresión