As comunidades enerxéticas renovables chegan ao sector agroalimentario

A planta fotovoltaica instalada nunha granxa de Mazaricos cobre o 35% das súas necesidades enerxéticas e abastece a cooperativas gandeiras da zona

Crean en Lugo unha aplicación informática para medir a competitividade das...

A EPS desenvolve unha ferramenta informática baseada na lóxica difusa para analizar a competitividade das explotacións gandeiras